adwokacibialystok | Zakres usług
104
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-104,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,transparent_content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Usługi

Usługi

Odszkodowania

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej i dochodzonych roszczeń, co obejmuje w szczególności:  

 • dochodzenie odszkodowań lub obrona przed roszczeniami z tytułu wypadków komunikacyjnych,  
 • dochodzenie odszkodowań lub obrona przed roszczeniami z tytułu błędów medycznych zarówno przed sądami, jak i wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, 
 • dochodzenie odszkodowań lub obrona przed roszczeniami z tytułu wypadków przy pracy i zdarzeń powodujących odpowiedzialność odszkodowawczą;  
 • doradztwo i reprezentacja w sporach z ubezpieczycielami w razie odmowy wypłaty odszkodowania. 

Dzięki współpracy z rzeczoznawcami Kancelaria pomaga w oszacowaniu wysokości należnego odszkodowania. 

Windykacja wierzytelności

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji obejmuje w szczególności następujące obszary praktyki:  

 • reprezentacja w celu pozasądowego odzyskania należności,
 • sporządzenie i opiniowanie ugód,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych wraz z ewentualnym zabezpieczeniem roszczeń i wykonaniem udzielonego zabezpieczenia,
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych.

Odszkodowania

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej i dochodzonych roszczeń, co obejmuje w szczególności:  

 • dochodzenie odszkodowań lub obrona przed roszczeniami z tytułu wypadków komunikacyjnych,  
 • dochodzenie odszkodowań lub obrona przed roszczeniami z tytułu błędów medycznych zarówno przed sądami, jak i wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, 
 • dochodzenie odszkodowań lub obrona przed roszczeniami z tytułu wypadków przy pracy i zdarzeń powodujących odpowiedzialność odszkodowawczą;  
 • doradztwo i reprezentacja w sporach z ubezpieczycielami w razie odmowy wypłaty odszkodowania. 

Dzięki współpracy z rzeczoznawcami Kancelaria pomaga w oszacowaniu wysokości należnego odszkodowania. 

Windykacja wierzytelności

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji obejmuje w szczególności następujące obszary praktyki:  

 • reprezentacja w celu pozasądowego odzyskania należności,
 • sporządzenie i opiniowanie ugód,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych wraz z ewentualnym zabezpieczeniem roszczeń i wykonaniem udzielonego zabezpieczenia,
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych.

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną z dziedziny prawa rodzinnego, w szczególności w zakresie następujących spraw:  

 • rozwód i separacja,
 • władza rodzicielska (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie),
 • alimenty (ustalenie, zmiana, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego),
 • kontakty z dzieckiem,
 • zgoda sądu na dokonywanie czynności prawnych,
 • podział majątku wspólnego.

Sprawy o podział majątku wspólnego stanowią szczególnych zakres działalności Kancelarii obejmując w szczególności: 

 • doradztwo w zakresie przysługujących roszczeń (skład majątku wspólnego, nakłady i wydatki z majątku osobistego na majątek wspólny, nakłady i wydatki z majątku wspólnego na majątek osobisty, rozliczenie spłat długów obciążających majątek wspólny),
 • udział w negocjacjach dotyczących zgodnego podziału majątku wspólnego,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o podział majątku wspólnego;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych wraz z ewentualnym zabezpieczeń roszczeń.

Obsługa przedsiębiorców i prawo gospodarcze

Prowadząc bieżącą obsługę korporacyjną przedsiębiorców, Kancelaria
wskazuje w szczególności na następujące obszary praktyki: 
 

 • bieżące doradztwo prawne,
 • sporządzenie i opiniowanie umów, w tym umów handlowych obejmujących praktykę przedsiębiorców w obrocie krajowym i międzynarodowym,
 • obsługa korporacyjna procesu rejestracji i działalności spółek (rejestracja spółek, opracowywanie umów spółek i statutów, organizacja zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, umarzanie udziałów i akcji, połączenie spółek, podział spółek, przekształcenie spółek, wyłączenie
  wspólnika, rozwiązywanie i likwidacja spółek),
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądem, w tym przed sądem rejestrowym.

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną z dziedziny prawa rodzinnego, w szczególności w zakresie następujących spraw:  

 • rozwód i separacja,
 • władza rodzicielska (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie),
 • alimenty (ustalenie, zmiana, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego),
 • kontakty z dzieckiem,
 • zgoda sądu na dokonywanie czynności prawnych,
 • podział majątku wspólnego.

Sprawy o podział majątku wspólnego stanowią szczególnych zakres działalności Kancelarii obejmując w szczególności: 

 • doradztwo w zakresie przysługujących roszczeń (skład majątku wspólnego, nakłady i wydatki z majątku osobistego na majątek wspólny, nakłady i wydatki z majątku wspólnego na majątek osobisty, rozliczenie spłat długów obciążających majątek wspólny),
 • udział w negocjacjach dotyczących zgodnego podziału majątku wspólnego,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o podział majątku wspólnego;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych wraz z ewentualnym zabezpieczeń roszczeń.

Obsługa przedsiębiorców i prawo gospodarcze

Prowadząc bieżącą obsługę korporacyjną przedsiębiorców, Kancelaria
wskazuje w szczególności na następujące obszary praktyki: 
 

 • bieżące doradztwo prawne,
 • sporządzenie i opiniowanie umów, w tym umów handlowych obejmujących praktykę przedsiębiorców w obrocie krajowym i międzynarodowym,
 • obsługa korporacyjna procesu rejestracji i działalności spółek (rejestracja spółek, opracowywanie umów spółek i statutów, organizacja zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, umarzanie udziałów i akcji, połączenie spółek, podział spółek, przekształcenie spółek, wyłączenie
  wspólnika, rozwiązywanie i likwidacja spółek),
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądem, w tym przed sądem rejestrowym.

Prawo umów

Nasze doradztwo w zakresie prawa umów obejmuje wszystkie sprawy związane z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów, w tym w szczególności:  

 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • bieżące doradztwo prawne w trakcie wykonywania tych umów,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądem celem dochodzenie roszczeń z umów.

Prawo rzeczowe i prawo nieruchomości

W zakresie prawa rzeczowego oferta Kancelarii obejmuje w szczególności następujący zakres spraw:  

 • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • wydanie rzeczy i usunięcie naruszeń prawa własności,
 • immisje,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • zgoda na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • służebności.

Prawo umów

Nasze doradztwo w zakresie prawa umów obejmuje wszystkie sprawy związane z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów, w tym w szczególności:  

 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • bieżące doradztwo prawne w trakcie wykonywania tych umów,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądem celem dochodzenie roszczeń z umów.

Prawo rzeczowe i prawo nieruchomości

W zakresie prawa rzeczowego oferta Kancelarii obejmuje w szczególności następujący zakres spraw:  

 • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • wydanie rzeczy i usunięcie naruszeń prawa własności,
 • immisje,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • zgoda na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • służebności.

Spółdzielczość

Kancelaria w zakresie prawa spółdzielczego świadczy pomoc prawną spółdzielniom, w szczególności spółdzielniom mieszkaniowym i spółdzielniom produkcji rolnej, oferując w szczególności:  

 • bieżące doradztwo prawne,
 • sporządzanie projektów statutów, regulaminów i innych aktów wewnątrzspółdzielczych,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów zawieranych przez spółdzielnie,
 • doradztwo prawne przy organizacji walnych zgromadzeń,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną z dziedziny prawa spadkowego, w szczególności w zakresie następujący spraw:  

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zachowek,
 • dział spadku,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • wydziedziczenie,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • zabezpieczenia spadku.

Spółdzielczość

Kancelaria w zakresie prawa spółdzielczego świadczy pomoc prawną spółdzielniom, w szczególności spółdzielniom mieszkaniowym i spółdzielniom produkcji rolnej, oferując w szczególności:  

 • bieżące doradztwo prawne,
 • sporządzanie projektów statutów, regulaminów i innych aktów wewnątrzspółdzielczych,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów zawieranych przez spółdzielnie,
 • doradztwo prawne przy organizacji walnych zgromadzeń,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną z dziedziny prawa spadkowego, w szczególności w zakresie następujący spraw:  

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zachowek,
 • dział spadku,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • wydziedziczenie,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • zabezpieczenia spadku.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Obsługa prawna w zakresie prawa i ubezpieczeń społecznych obejmuje w szczególności następujące usługi:  

 • bieżące doradztwo prawne,
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej, w szczególności umów o pracę, kontraktów  menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądem.

Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego, w szczególności w następujących obszarach:  

 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • prawo budowlane,
 • gospodarka nieruchomościami (m.in. opłata adiacencka, renta planistyczna, wywłaszczanie nieruchomości, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste),
 • ochrona środowiska.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Obsługa prawna w zakresie prawa i ubezpieczeń społecznych obejmuje w szczególności następujące usługi:  

 • bieżące doradztwo prawne,
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej, w szczególności umów o pracę, kontraktów  menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądem.

Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego, w szczególności w następujących obszarach:  

 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • prawo budowlane,
 • gospodarka nieruchomościami (m.in. opłata adiacencka, renta planistyczna, wywłaszczanie nieruchomości, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste),
 • ochrona środowiska.

Zamówienia publiczne

Świadczenie obsługi prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje w szczególności następujące usługi:  

 • bieżące doradztwo prawne,
 • pomoc prawna przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych przed KIO oraz w postępowaniach sądowych.

Prawo medyczne

W zakresie prawa medycznego Kancelaria oferuje w szczególności następujące usługi:  

 • bieżące doradztwo prawne,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów organizacyjnych, umów, formularzy świadomej zgody,
 • pomoc prawna przy kontraktowaniu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji i sądami.

Zamówienia publiczne

Świadczenie obsługi prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje w szczególności następujące usługi:  

 • bieżące doradztwo prawne,
 • pomoc prawna przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych przed KIO oraz w postępowaniach sądowych.

Prawo medyczne

W zakresie prawa medycznego Kancelaria oferuje w szczególności następujące usługi:  

 • bieżące doradztwo prawne,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów organizacyjnych, umów, formularzy świadomej zgody,
 • pomoc prawna przy kontraktowaniu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji i sądami.

Prawo podatkowe

Świadczenie obsługi prawnej w zakresie prawa podatkowego obejmuje w szczególności:  

 • bieżące doradztwo prawne,
 • analiza transakcji pod kątem optymalizacji podatkowej,
 • pomoc w uzyskaniu urzędowych wykładni przepisów prawa podatkowego,
 • doradztwo w trakcie przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji.

Prawo autorskie

W zakresie prawa autorskiego proponujemy w szczególności:  

 • bieżące doradztwo prawne,
 • sporządzanie umów, w tym licencyjnych, sublicencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich majątkowych,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądem celem ochrony przed naruszaniem praw autorskich lub obrony przed roszczeniami o ochronę praw autorskich.

Prawo podatkowe

Świadczenie obsługi prawnej w zakresie prawa podatkowego obejmuje w szczególności:  

 • bieżące doradztwo prawne,
 • analiza transakcji pod kątem optymalizacji podatkowej,
 • pomoc w uzyskaniu urzędowych wykładni przepisów prawa podatkowego,
 • doradztwo w trakcie przeprowadzanych kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji.

Prawo autorskie

W zakresie prawa autorskiego proponujemy w szczególności:  

 • bieżące doradztwo prawne,
 • sporządzanie umów, w tym licencyjnych, sublicencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich majątkowych,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądem celem ochrony przed naruszaniem praw autorskich lub obrony przed roszczeniami o ochronę praw autorskich.

Prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego w
postępowaniach przygotowawczych i postępowaniach przed sądem zarówno jako obrońcy podejrzanych i oskarżonych, jak również jako pełnomocnicy pokrzywdzonych.
 

Prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego w
postępowaniach przygotowawczych i postępowaniach przed sądem zarówno jako obrońcy podejrzanych i oskarżonych, jak również jako pełnomocnicy pokrzywdzonych.