w tym: w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, doradztwo celem oceny szans i możliwych wariantów prowadzenia postępowania, prowadzenie upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, reprezentację dłużnika przed sądem upadłościowym;