w tym: w sprawach o dziedziczenie, zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, podważenie testamentu;