w tym: w sprawach o rozwód, separację, podział majątku, rozdzielność majątkową, alimenty, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa;